Logo

Hukuk Bak

MADDE 1:

İşbu sözleşmenin tarafları “377 Valley Road, Unit 2574, Clifton, NJ 07013, ABD” adresinde mukim Hizmet Sağlayıcı “UyapEarlyWarningSystem, LLC” ile sözleşme şartlarını onaylayan ve Üyelik Formunda adı / unvanı geçen, gerçek / tüzel kişi Üye’dir.

MADDE 2:

MADDE 2 - İşbu sözleşme Üye'nin madde 3 kapsamında tanımlanmış olan hukuk otomasyon sisteminden üyelik ücreti karşılığı yararlanması sürecinde tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere imza altına alınmıştır.

MADDE 3:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında;

a) Hukuk Otomasyon Sistemi: Üye sıfatına sahip olan gerçek/tüzel kişinin, “www.hukukbak.com” internet adresi üzerinden her neviden internet sağlayıcısı ve aktif internet bağlantısı ile erişim sağlayabildiği “Hukuk Bak” isimli hukuk bilgi sistemini,

b) Deneme Üyesi: Hukuk Bak İnternet sitesi üyeliğinden belirli bir süre, kısıtlı dokümantasyon, kısıtlı soru-cevap hakkı ve kısıtlı klasik arama hakkı ile sınırlı şekilde yararlanma hakkı bulunan kişiyi,

c) Bireysel Üye: Hukuk Bak İnternet Sitesi üyeliği paketlerinden “Bireysel Avukatlara Özel Paket” seçeneği ile sisteme üye olan ve üyeliği kapsamında yalnızca tekil giriş hakkı bulunan üyeyi,

d) Avukatlık Bürosu Üyesi: Hukuk Bak İnternet Sitesi üyeliği paketlerinden “Avukatlık Bürolarına Özel Paket” seçeneği ile sisteme üye olan ve üyeliği kapsamında aynı bordro altında ve/veya aynı adres altında çalışan kişiler tarafından çoklu giriş hakkı bulunan üyeleri,

e) Kurumsal Üye: Hukuk Bak İnternet Sitesi üyelik paketlerinden “Kurumlara Özel Paket” seçeneği ile sisteme üye olan ve aynı tüzel kişiliğe bağlı ve/veya aynı bordroda kayıtlı ve/veya aynı adreste çalışan kişiler için açılan hesaplardan çoklu giriş hakkı bulunan üyeleri,

f) Üye: İşbu sözleşmenin şartlarını onaylayan ve Üyelik Formunda adı / unvanı geçen, gerçek / tüzel kişiyi,

g) Üyelik Ücreti: İşbu sözleşmenin şartlarının onaylanması suretiyle satın alınan paket türü kapsamında yıllık olarak faturalandırılan meblağı,

h) İnternet Sitesi: www.hukukbak.com uzantılı internet adresini, 

ı) Soru-Cevap Sistemi: Kullanıcı üyenin hukuki sorularına, mevzuat ve içtihatlar ile desteklenmiş biçimde cevap sunan sistemi,

i) Klasik Arama Sistemi: Kullanıcı üyenin, filtreleme ve anahtar kelime özelliklerini kullanarak, arattığı kelime ve/veya cümlenin kastettiği anlama yönelen içtihat metinleri bulmasını sağlayan sistemi, ifade eder.

MADDE 4:

İşbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda onaylanması ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş sayılır. Hizmet Sağlayıcısı, kullanıcının üye olurken veri girişini sağlamış olduğu e-posta adresine ödemeye ilişkin olarak düzenlemiş olduğu e-faturayı gönderir. Hizmet sağlayıcısının faturayı fiziki olarak gönderme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 5:

Hukuk Bak Sistemi bünyesinde; yeni başlayanlar için ücretsiz üyelik paketi, bireysel avukatlara özel paket, avukatlık bürolarına özel paket, kuruma özel paket seçeneklerini ihtiva eder.

MADDE 5.1 - Yeni Başlayanlar İçin Ücretsiz Başlangıç Paketi:

“Hukuk Bak” siteye erişimi olan her gerçek ve tüzel kişiye “Başlangıç Paketi” kapsamında belirli kullanım sınırları dâhilinde süresiz ve ücretsiz deneme imkânı sağlar. İlgili sınırları belirleme ve tek taraflı olarak düzenleme tekeli Hizmet Sağlayıcısı’nın elindedir. Ancak Başlangıç Paketi imkânından yararlanmak için Üye’nin kredi kartı bilgilerini sisteme kaydetmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Üye, Hizmet Sağlayıcısı’nın belirlemiş olduğu sınırlar dâhilinde başlangıç paketinden süresiz bir şekilde yararlanabilir. Ancak ilgili kullanım sınırlarının aşılması halinde, Üye’nin sisteme kaydetmiş olduğu kredi kartından ek ücret tahsilatı yapılır.

MADDE 5.2 – Bireysel Avukatlara Özel Paket:

“Hukuk Bak” Bireysel Avukatlara Özel Paket kapsamında Üye olan kullanıcılarına sözleşme süresi boyunca aylık soru-cevap hakkı, klasik arama hakkı ve kaynak erişim hakkı sağlar. İlgili kullanım haklarının aylık sınırlarını belirleme ve tek taraflı olarak düzenleme tekeli Hizmet Sağlayıcısı’nın elindedir. İlgili paketin muhteviyatının ayrıntıları internet sitesinde belirtilir.

Bireysel Avukatlara Özel Paket kapsamında Üye’ye sağlanan kullanıcı bilgileri kişiye özeldir yalnızca o kişi tarafından kullanılabilir. Sisteme giriş bilgilerinin ilgili Üye tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasından doğan zarar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın hukuki başvuru hakları saklıdır.

Üyelik ücretini ödeyerek senelik aboneliğini başlatan Üye için ilgili paketi satın alırken kendisine belirtilmiş olan kullanım hakkı sınırları kazanılmış hak teşkil edeceğinden satın alma işleminden sonra aleyhe yapılan düzenlemeler o Üye’ye uygulanmaz.

MADDE 5.3 – Avukatlık Bürolarına Özel Paket:

“Hukuk Bak” Avukatlık Bürolarına Özel Paket kapsamında Üye olan kullanıcılarına sözleşme süreci boyunca aylık soru-cevap hakkı, klasik arama hakkı, kaynak erişim hakkı ve e-mail destek hattı hizmeti sağlar. İlgili kullanım haklarının aylık sınırlarını belirleme ve tek taraflı olarak düzenleme tekeli Hizmet Sağlayıcısı’nın elindedir. İlgili paketin muhteviyatının ayrıntıları internet sitesinde belirtilir.

Avukatlık Bürolarına Özel Paket kapsamında Üye’ye sağlanan kullanıcı bilgileri ilgili paketi satın alan Avukatlık Bürosu’nda aynı bordroda kayıtlı olarak ve/veya aynı adreste çalışan kişilere özeldir ve yalnızca bu kişiler tarafından kullanılabilir. Sisteme giriş bilgilerinin ilgili Üye tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasından doğan zarar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın hukuki başvuru hakları saklıdır.

Üyelik ücretini ödeyerek senelik aboneliğini başlatan Üye için ilgili paketi satın alırken kendisine belirtilmiş olan kullanım hakkı sınırları kazanılmış hak teşkil edeceğinden satın alma işleminden sonra aleyhe yapılan düzenlemeler o Üye’ye uygulanmaz.

MADDE 5.4 – Kurumlara Özel Paket:

“Hukuk Bak” Kurumlara Özel Paket kapsamında Üye olan kullanıcılarına sözleşme süresi boyunca soru-cevap hakkı, klasik arama hakkı, kaynak erişim hakkı, kullanıcı raporları, tek hesap yönetimi, VIP destek hizmeti sağlar. İlgili kullanım haklarının aylık sınırlarını belirleme ve tek taraflı olarak düzenleme tekeli Hizmet Sağlayıcısı’nın elindedir. İlgili paketin muhteviyatının ayrıntıları internet sitesinde belirtilir. Kurumlara Özel Paket kapsamında Üye’ye sağlanan kullanıcı bilgileri ilgili paketi satın alan Kurum çatısı altında aynı bordroda kayıtlı olarak çalışan ve/veya aynı adreste çalışan ve/veya aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan kişilere özeldir ve yalnızca bu kişiler tarafından kullanılabilir. Sisteme giriş bilgilerinin ilgili Üye tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasından doğan zarar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın hukuki başvuru hakları saklıdır.

Üyelik ücretini ödeyerek senelik aboneliğini başlatan Üye için ilgili paketi satın alırken kendisine belirtilmiş olan kullanım hakkı sınırları kazanılmış hak teşkil edeceğinden satın alma işleminden sonra aleyhe yapılan düzenlemeler o Üye’ye uygulanmaz.

MADDE 5.5 - Üye’nin yararlanıyor olduğu üyelik paketinden daha geniş imkân sağlayan başkaca bir pakete geçmek istemesi halinde mevcut paket dâhilinde kalan kullanım hakları geçecek olduğu yeni pakete bir sene süreyle kullanabileceği şekilde aktarılır. Bir sene sona erdikten sonra önceki paketten kalan ve yeni pakete aktarımı sağlanan kullanım haklarının tamamı kullanılmamış dahi olsa artık bir seneden sonra bu aktarılan haklara ilişkin olarak Üye herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 6:

“Hukuk Bak”ın sunduğu hizmetten faydalanarak sisteme üye olmak isteyen gerçek / tüzel kişinin, internet sitesinde belirtilen üyelik ücretini, sisteme kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle ödemesi gerekmektedir. İlgili üyelik ücreti tahsilatı yalnızca tek çekim şeklinde gerçekleştirilir. Kredi kartı bilgileri girildikten sonra sistem 0,10 kuruş test çekimi gerçekleştirebilir. Üye işbu sözleşmeyi onaylamak ile ilgili test çekimine ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağını beyan ve kabul eder

MADDE 7:

İşbu sözleşmenin “Üyelik Paketleri” başlıklı 3.maddesi kapsamındaki paketler dâhilinde sunulan hizmet sınırlarını aşan kullanımlar ek ücretlendirmeye tâbidir. İlgili paket aşımlarına ilişkin olarak tahsil edilecek olan bedeller her haftanın başında Hizmet Sağlayıcısı tarafından otomatik olarak hesaplanır ve Üye’ye yansıtılır. Aşım ücretlerinin belirlenmesi yetkisi Hizmet Sağlayıcısı uhdesindedir.

Üye’nin satın almış olduğu paketin sınırlarını aşan kullanım gerçekleştirmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgili kullanımının paket aşımı teşkil ettiği, dilerse ek paket alabileceği hususu internet sitesinde açılan bir bildirim ekranı ile ihtar edilir. Üye’nin ek paket almayı kabul etmesi halinde bundan sonra yapacak olduğu her paket aşımında otomatik olarak ek paket hakkı kendisine tanımlanır. Üye’nin bu yöntemle satın almış olduğu ek paket dâhilindeki haklar niceliksel anlamda sona erene kadar kullanılabilir ek paket dâhilindeki hakların kullanımı herhangi bir süre sınırı ihtiva etmemektedir. Ek paketler haftalık olarak ücretlendirilir.

Ek Paket Ücretleri Hizmet Sağlayıcı’nın ücret politikası kapsamında dolar kuruna endeksli olmak üzere her ayın birinci gününde güncellenir. Hizmet Sağlayıcısı ilgili güncellemeye ilişkin bilgilendirmeyi internet sitesi üzerinden yapar. İlgili güncelleme Üye’ye ayrıca üye tarafından telefon bilgisi sağlanmış ise sms ve/veya e-posta yoluyla da bildirilir. Üye fiyat güncellemesinden haberi olmadığından bahisle herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 8:

İşbu sözleşme, Sözleşmenin ve ön bilgilendirme formunun Üye tarafından onaylanmasına müteakip bir yıl süreyle geçerli olmak üzere kurulur. Üyelik bedeli ödemesi sözleşmenin imza altına alındığı tarihte kredi kartı bilgi girişinin yapılması suretiyle ve tek çekim şeklinde gerçekleştirilir. Hizmet Sağlayıcısı, Üye’ye sözleşme döneminin sona erdiğini üye tarafından telefon bilgisi sağlanmış ise sms ve/veya e-mail yolu ile hatırlatır. İlgili hatırlatmaya rağmen Üye aboneliğini sona erdirmez ise sözleşme bir dönem daha uzar ve yeni döneme ilişkin ücret tahsili Üye’nin sisteme kayıtlı kredi kartından gerçekleştirilir. İlgili ücret tahsiline ilişkin Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Bir üyelik dönemi süresi dolmazdan evvel yapılan iptal işlemlerinde, Kullanıcı üyelik dönemi bitene dek sistemden yararlanmaya devam eder. İlgili dönem sonunda Üye’nin sisteme giriş hakkı sona erer ve üyelik sözleşmesi yenilenmedikçe kendisinden başkaca bir ücret talebinde bulunulmaz. Sistem üyeliğini işbu yolla abonelik süresi bitmezden evvel sona erdiren Üye’nin abonelik sözleşmesinin arta kalan döneminin ücretine dair herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Üye işbu sözleşmeyi onaylamakla bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

MADDE 9:

Hizmet Sağlayıcısı, www.hukukbak.com internet sitesi aracılığı ile Üyelerine sunduğu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak adına sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uygun biçimde gerekli özeni gösterir. Hizmet Sağlayıcısı, gerekli özeni göstermesine rağmen hukuk otomasyon sisteminde sunulan bilgilerin güncelliği ve doğruluğundan ötürü doğacak zarardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 10:

Üye'ye hukuk otomasyon sisteminden yararlanması için sağlanan sisteme giriş bilgileri kişiye özeldir. Üye bu kapsamda sisteme giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı'nın bundan doğan zararlarını tanzim ve diğer hukuki yollara başvuru hakkı saklıdır.

MADDE 11:

Üye, Hukuk Otomasyon Sistemi ile sunulan hizmete ilişkin olarak şikâyet ve önerilerini info@hukukbak.com e-mail adresi aracılığıyla bildirir. İlgili öneri ve şikâyet Hizmet Sağlayıcısı tarafından değerlendirilir ve uygulamaya alınabilir.

MADDE 12:

Üye, www.hukukbak.com internet sitesine erişimin mahkeme kararı ile engellenmesi ve/veya teknik aksaklık gibi siteye erişimin mümkün olmadığı hallerden Hizmet Sağlayıcısı’nın sorumlu tutulamayacağını işbu sözleşmeyi onaylamakla kabul eder.

Siteye erişimi engelleyen teknik aksaklıklar mümkün olan en kısa sürede Hizmet Sağlayıcısı tarafından giderilir. Teknik aksaklık giderilene kadar ki süreçte siteye erişim sağlanamamasından Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 13:

Üye’nin, www.hukukbak.com internet sitesine erişimi Hizmet Sağlayıcısı tarafından bakım ve güncelleme faaliyetleri gerçekleştirilecek olması gerekçesiyle belirli bir süre engellenebilir. İlgili çalışmaya ilişkin bilgilendirme belirli bir süre önce e-posta yoluyla gerçekleştirilir. İlgili süreçte siteye erişim sağlanamamasından ötürü Hizmet Sağlayıcısı sorumlu tutulamaz.

MADDE 14:

İşbu sözleşmeye konu hizmetin sunumu hukuki danışmanlık hizmeti teşkil etmez ve/veya hukuki danışmanlık hizmeti yerine geçmez.

MADDE 15:

İşbu sözleşme kapsamında sunulan hizmet ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve/veya tüketiciye anında teslim edilen hizmet kapsamında olduğundan; Üye'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 16:

İşbu sözleşme Türk hukukuna tâbidir. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkilidir.