Logo

Hukuk Bak

1 -

Hizmet Sağlayıcı Bilgileri

Unvan: UyapEarlyWarningSystem, LLC

Adres: 377 Valley Road, Unit 2574, Clifton, NJ 07013, ABD

E-Posta: info@hukukbak.com

2 -

Sözleşmeye konu ürün www.hukukbak.com internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilen hukuk otomasyon sistemidir. Sistem dâhilinde aşağıdaki hizmetler sunulur:

a) Soru – Cevap Sistemi: İşbu sistem kullanıcı üyenin hukuki sorularına, mevzuat ve içtihatlar ile desteklenmiş biçimde cevap sunar.

b) Klasik Arama Sistemi: İşbu sistem kullanıcı üyenin filtreleme ve anahtar kelime özelliklerini kullanarak içtihat bulmasını sağlar. Klasik arama sistemi ile sunulan hizmet kapsamında üyenin yapmış olduğu aramanın kastettiği anlama yönelen sonuçlar sunulur. Hizmet Sağlayıcı ilgili arama faaliyeti kapsamında birebir aynı kelimenin bulunduğu içtihat metinlerinin cevap olarak sunulacağını garanti etmez.

c) Kaynak Erişimi: Hizmet Sağlayıcı Üye’ye sınırlı sayıdaki hukuki kaynağa erişim imkânı sunar.

3 -

Üye, sisteme ilişkin şikayet ve önerilerin info@hukukbak.com e-posta adresine mail göndermek suretiyle bildirir. İlgili öneri ve şikâyetler Hizmet Sağlayıcısı tarafından değerlendirilir, uygulamaya alınabilir.

4 -

Üye abonelik ücreti ödemelerini kredi kartı bilgilerini sisteme girmek suretiyle tek çekim şeklinde gerçekleştirebilir.

5 -

bonelik ücreti yıllık olarak tahsil edilir. Üye hukuk otomasyon sistemi internet sitesine kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle ödemeyi gerçekleştirir. Söz konusu ödeme tek çekim şeklinde gerçekleştirilebilir. Abonelik ücretinde herhangi bir güncelleme gerçekleştiği takdirde ilgili durum www.hukukbak.com internet sitesinde ilan edilir.

Üye abonelik paketi kapsamındaki haklarını aşan bir kullanım gerçekleştirir ise ilgili kullanım ayrıca ücretlendirilir. Aşım ücretlerinin belirlenmesi yetkisi Hizmet Sağlayıcısı uhdesindedir.

Üye’nin satın almış olduğu paketin sınırlarını aşan kullanım gerçekleştirmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgili kullanımının paket aşımı teşkil ettiği, dilerse ek paket alabileceği hususu internet sitesinde açılan bir bildirim ekranı ile ihtar edilir. Üye’nin ek paket almayı kabul etmesi halinde bundan sonra yapacak olduğu her paket aşımında otomatik olarak ek paket hakkı kendisine tanımlanır. Üye’nin bu yöntemle satın almış olduğu ek paket dâhilindeki haklar niceliksel anlamda sona erene kadar kullanılabilir ek paket dâhilindeki hakların kullanımı herhangi bir süre sınırı ihtiva etmemektedir. Ek paketler haftalık olarak ücretlendirilir.

6 -

Hukuk otomasyon sistemi tarafından sağlanan hizmete internet ağı ile erişim sağlanır. Abonelik ücretine internet kullanım ücreti dâhil değildir ilgili ücret üyenin kendi uhdesindedir.

7 -

Üye ürünü satın aldıktan sonra elektronik ortamda kullanmaya başlayabilir.

8 -

Hizmet sağlayıcısı, Üye’nin hukuk otomasyon sisteminden sorunsuz bir şekilde yararlanması için gerekli tüm önlemleri alır ve müşteri iletişim maili ile gerekli teknik desteği Üye’ye sağlar. Ancak Hukuk Bak'da çalışmasına izin vermeyen işletim sistemi arızalarından veya Üye’nin kullandığı cihazın yetersizliğinden kaynaklanan sorunlardan ötürü Hizmet Sağlayıcısı sorumlu tutulamaz.

9 -

Sözleşmeye konu ürün anında ifa edilen hizmetlerden olduğundan, Üye'nin ürünü satın aldıktan sonra ilgili mevzuat gereği cayma hakkı bulunmamaktadır.

10 -

Taraflar arasındaki hukuki ilişki, Sözleşmenin ve işbu ön bilgilendirme formunun Üye tarafından onaylanmasına müteakip bir yıl süreyle geçerli olmak üzere kurulur. Hizmet Sağlayıcısı, Üye’ye sözleşme döneminin sona erdiğini üye tarafından telefon bilgisi sağlanmış ise sms ve/veya e-mail yolu ile hatırlatır. İlgili hatırlatmaya rağmen Üye aboneliğini sona erdirmez ise sözleşme süresi bir dönem daha uzar ve yeni döneme ilişkin ücret tahsili Üye’nin sisteme kayıtlı kredi kartından gerçekleştirilir. İlgili ücret tahsiline ilişkin Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

11 -

Hukuk otomasyon sistemi hizmetinin sunulmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkilidir. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen rakama kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilgili değerin üzerindeki meblağlar için Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.