Logo

Hukuk Bak

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

İşbu açık rıza metnini imza altına almakla 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, KVKK kapsamında genel Aydınlatma Metni ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin işlenmesi, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması, yurt dışına aktarılması hallerine ilişkin olarak KVK Kanunu kapsamında bilgilendirildiğimi ve açık rıza verdiğimi beyan ve kabul ederim. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla Hukuk Bak tarafından yahut gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; firma, ürün, hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi Veri Sorumlusu’nun kişisel menfaatlerinin koruması amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde, kişisel verilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, açıklanabileceğini, aktarılabileceğini, yurt dışına aktarılabileceğini, devralınabileceğini, elde edilebilir hâle getirilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ya da kullanılmasının engellenebileceğini anladım. Bu işlemler konusunda KVK Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu Hukuk Bak tarafından bilgilendirildiğimi ve aynı kanun kapsamında açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.